Hem

Sveriges trygghetsutmaningar kräver helhetsperspektiv

Välkommen till Gränsfakta.com. Här finns samlad information om trygghetsutmaningarna som Sverige står inför. Sidan drivs av TULL-KUST, som är en sammanslutning av tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen. Vi arbetar intensivt med att visa allmänheten och beslutsfattarna hur viktigt det är med ett helhetsgrepp om trygghetsfrågorna.

tidigt stadiumNästintill dagligen möts vi av rapporter om dödsskjutningar, gänguppgörelser och ett ökat antal vapen i omlopp i Sverige. Det eskalerande våldet och antalet skottlossningar med dödlig utgång innebär direkta hot mot medborgare och blåljuspersonal och är anmärkningsvärt för Sverige.  Tyvärr har denna negativa utveckling gått så långt att vi i Sverige nu står inför mycket stora samhällsutmaningar. Myndigheterna med ansvar för brottsbekämpning har ett viktigt uppdrag som startar redan vid Sveriges gräns. Tullverkets uppgift är att på ett tidigt stadium begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol.

AKUT BEHOV AVTullverket är en underutnyttjad resurs i det brottsbekämpande arbetet. På grund av många år av neddragningar når Tullverket inte sin fulla potential. Om Tullverket ges adekvata resurser för att på ett tidigt stadium begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol kan det bidra till att förebygga uppkomsten av hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

En sammanhållen strategi och anslagsförstärkning som möjliggör 500 fler tullare i hela landet är rätt väg för att Tullen effektivt ska kunna bidra till ökad säkerhet i samhället.