Så stoppar vi smuggelspriten, Borås Tidning 30/4 2018

Så stoppar vi smuggelspriten, Borås Tidning 30/4 2018

Lastbilar från EU som öppet langar sprit till ungdomar är ett stort samhällsproblem som vi måste bekämpa tillsammans. Regeringens ökade resurser till tullen är bra, men inte tillräckligt, anser Anna De Geer.

Den senaste tiden har vi tagit del av hur de så kallade vodkalastbilarna öppet langar sprit till ungdomar, samtidigt som polisen inte har resurser att ingripa. Finansminister Magdalena Andersson vill inte att det kommer in stora mängder illegal alkohol som säljs vidare till minderåriga. Regeringen har därför gett Tullverket 72 miljoner extra för att övervaka och kontrollera in- och utförsel av illegala varor i vårändringsbudgeten för 2018. Den nya satsningen är dessvärre inte tillräcklig. Det behövs större krafttag och nya verktyg för att hantera detta växande problem.

Vår vision är att alkoholpolitiken ska vara ändamålsenlig och effektiv. Dess främsta uppgift är att säkra en kontrollerad alkoholanskaffning och ge skydd till riskgrupper, till exempel ungdomar. Vi värnar det detaljhandelsmonopol på alkoholförsäljning som Sverige har genom Systembolaget. Det bidrar till en kontrollerad försäljning under ordnade former, där åldern på köparna kontrolleras och där produkternas kvalitet är granskad.
Vi ser i dag stora problem med smuggling och illegal handel. Den fria rörligheten utnyttjas av kriminella nätverk för att bland annat smuggla alkohol som sedan säljs på den svarta marknaden utan kontroll – inte sällan just till unga och minderåriga. Siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att andelen ungdomar som dricker smuggelsprit har ökat sedan år 2014. Hela 23-29 procent av niondeklassarnas alkoholkonsumtion består av smuggelsprit. Bland elever i årskurs 2 på gymnasiet är motsvarande siffra 16-23 procent. Särskilt stor är ökningen hos underåriga flickor. Här har konsumtionen av smuggelsprit närmast fördubblats de senaste åren.

För att stävja denna oroväckande utveckling vill vi i branschen:

1 Tillföra våra gränsbevakande myndigheter ytterligare resurser, utöver regeringens nya satsning på Tullverket, och verktyg för att bekämpa den organiserade brottslighet som ofta ligger bakom smugglingen. Om inte ytterligare resurser tillförs kommer tullens förmåga att minska de närmaste åren på grund av pensionsavgångar.
2 Att det görs en ny översyn hur sambandet ser ut mellan alkohol, skatter och införsel. Enligt Tullverket finns det en fortsatt efterfrågan på illegal alkohol då alkoholskatten i Sverige i jämförelse med andra länder är generellt sett hög. Det enda jämförbara landet med en motsvarande skattenivå på alkohol är Norge.
3 Vi behöver en alkoholskatt i balans. För att vinna striden mot smugglarna behöver vi se till att våra skatter är i balans med omvärlden. Tiden då Sverige ensidigt kunde påverka alkoholkonsumtionen via skatten är sedan 1995 borta.

Ingen vill se försäljning av smuggelsprit. Vår gemensamma målbild borde vara att flytta försäljningen från Tyskland och Polen till Systembolaget. På så sätt skulle skatteintäkterna hamna i Sverige och våra ungdomar få svårare att få tag i alkohol. Låt oss därför tillsammans göra allt vi kan för att minimera den mängd illegal alkohol som förs in i landet och säljs vidare till minderåriga.

”Hela 23-29 procent av niondeklassarnas alkoholkonsumtion består av smuggelsprit.”

Anna De Geer

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: